Huidige gang van zaken

Op dit moment is kwekerij van Aert verantwoordelijk voor ruim zes miljoen bloemen op de veilingen.

Het bedrijf is inmiddels volledig in Corne zijn handen en samen met een vaste groep werknemers wordt er heel het jaar door gewerkt in het bedrijf.
Daarbij wordt er nu gestreefd naar een hogere kwaliteit, met behoud van de huidige kwantiteit.
Om de kwaliteit te verhogen is nu een nieuwe verwerkingsmachine aangeschaft. De machine zorgt voor uniformere sorteringen en voor een betere boskwaliteit. Daardoor kunnen wij ook op verzoek van de klant speciale sorteringen maken.